Nieuws

Beste godelievekes en ouders

Beste godeliefjes en ouders,

Onze jaarlijkse uniformverkoop komt er weer aan! Deze vindt plaats op 2 oktober aan het lokaal (Gildenstraat 3-5).

Lees de brief goed door, want ook dit jaar zijn er nog Covid-19 regels die gelden.

Beste leden, ouders, ...

Nieuwe omleiding! 

De omleiding, voor fietsers en voetgangers in de Diksmuidestraat ter hoogte van de bouwwerken aan Niefhout en de Panorama Zomerbar, heeft geen invloed op de fotozoektocht. Je mag de omleiding volgen langs de Guldensporenlei.

In het volgende gidsenjaar (sept. 2021 - juni 2022) viert Gidsen Sint-Godelieve haar 80-jarig bestaan. Dit konden we niet zomaar laten passeren.

Beste ouders, beste leden!

Hey jij daar,

Beste ouders 

Zoals jullie misschien wel weten zijn wij volop aan het sparen voor onze nieuwe lokalen! Jammer genoeg lukt dit ons niet helemaal alleen. Jullie hulp kan hier verandering in brengen! 

Pagina's

Abonneren op Nieuws